spectabilis

titul, který užívá děkan, latinsky „slovutný“