soukromá VŠ

škola zřízená soukromou či právnickou osobou financovaná především ze školného, které platí její studenti, je provozována na základě tzv. státního souhlasu