souběžné studium

studium více nezávislých studijních programů či oborů