skriptum

vysokoškolská učebnice, která zpravidla neprošla redakční ani jazykovou úpravou, často vzniká ke konkrétnímu vyučovanému předmětu