seminární práce

práce vypracovávaná během jednoho či více semestrů, její odevzdání je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení určitého předmětu