seminář

forma výuky v menší skupině často vypisovaná v kombinaci s přednáškou, studenti se aktivně zapojují do výuky – řeší úlohy, počítají příklady, píší seminární práce, připravují referáty a prezentace; na školách technického zaměření bývá užíván pojem cvičení