semestr

polovina školního roku zakončená zkouškovým obdobím; začátky a konce semestrů si každá škola stanovuje samostatně a zveřejňuje ve svém harmonogramu