rozsah předmětu

hodinová dotace předmětu v rámci týdne, určuje, kolik hodin v týdnu připadá na přednášku, kolik na cvičení atp.