RNDr.

doktor přírodních věd, akademický titul uváděný před jménem udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského programu v přírodních vědách, kteří obstáli v rigorózním řízení; titul nezvyšuje kvalifikaci a není podmínkou pro přijetí do doktorského studia