rigorózní řízení

řízení, jehož součástí bývá obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška. Vede k získání titulů jako RNDr., PhDr., … uváděných před jménem