rigorózní práce

samostatně vypracovaná obsáhejší odborná studie, jejíž sepsání a obhájní před komisí je nejdůležitější podmínkou získání akademického titulu nazývaného někdy „malý doktorát“, často se jedná o doplnění či přepracování mimořádně kvalitní diplomové práce