rešerše

proces vyhledávání informací k danému tématu či soupis takto vyhledaných položek