reliabilita (testu)

parametr udávající přesnost měření, jde v podstatě o korelaci dvou provedení jedné zkoušky v případě téže skupiny lidí, v jistém smysl popisující kvalitu testu