řádný termín

první termín zkoušky, další termíny jsou brány jako opravné