prorektor

akademický funkcionář jmenovaný a odvolávaný rektorem, který má za úkol zastupovat rektora v konkrétně vymezené oblasti