promotor

akademický funkcionář, který uvádí promoce