program

zaměření studia, program může být dále členěn na obory. Každý studijní program má svůj unikátní kód