profil absolventa

souhrn znalostí a dovedností, které vykazuje absolvent daného oboru