proděkan

akademický funkcionář jmenovaný a odvolávaný děkanem, který má za úkol zastupovat děkana v konkrétně vymezené oblasti