přípravný kurz

placený kurz pořádaný vysokou školou či vzdělávací agenturou, který připravuje uchazeče o studium na přijímací řízení