prezenční studium

forma studia, ve které je vyžadována pravidelná účast studenta ve výuce