prerekvizita

předmět, jehož absolvování je podmínkou pro zápis jiného předmětu