praxe

forma studia, kdy se student musí na nějaký čas přihlásit jako praktikant na pracovní pozici, která souvisí s oborem jeho studia, aby mohl při práci aplikovat své teoretické vědomosti