povinný předmět

předmět, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení studia