povinně-volitelný předmět

předmět, jehož absolvování není podmínkou pro úspěšné ukončení studia, je však nutné absolvovat jiný předmět z dané skupiny předmětů