potvrzení o studiu

dokument vydávaný studijním oddělením příslušné dokládající, že daná osoba studuje příslušnou vysokou školu