postgraduální studium

studium navazující na ukončené vysokoškolské studium; v ČR se pod tímto pojmem obvykle rozumí doktorské studium, v zahraničí se označení používá i pro programy navazující na bakalářské studium