platba za studium

platba spojená se soukromými vysokými školami, které za studium vybírají školné, v případě veřejných VŠ se jedná o platby za studium v cizím jazyce nebo za prodloužení studia nad rámec standardní doby studia