Ph.D.

Titul doktor uváděný za jménem, odpovídá dřívějšímu titulu CSc. Mezinárodně uznávaná vědecká hodnost, k jejímuž získání je potřeba mj. samostatně vypracovat a obhájit disertační práci a složit státní doktorské zkoušky