PharmDr.

doktor farmacie, akademický titul uváděný před jménem udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského programu v oboru farmacie, kteří obstáli v rigorózním řízení; titul nezvyšuje kvalifikaci a není podmínkou pro přijetí do doktorského studia