percentil

rozdělení souboru na setniny, umožňuje stanovit, kolik osob má nižší výsledek v testované oblasti než hodnocený jedinec a kolik má výsledek vyšší