pedel

nižší vysokoškolský úředník pomáhající při slavnostních ceremonicích – většinou nosí insignie školy, ale kromě toho nemá žádnou jinou akademickou funkci