OPVK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pomocí kterého lze čerpat prostředky z ESF