opravný termín

další pokus na zkoušku či zápočet, které student nesložil v prvním termínu; zpravidla mívá student možnost absolvovat 2 opravné termíny