opakování ročníku

možnost, kterou nabízí některé fakulty studentům, kteří nesplnili požadavky pro postup do dalšího ročníku; tato forma opravy studijních povinností již není příliš využívána, neboť ve funkčím kreditovém systému nemá příliš opodstatnění; opakování ročníků se praktikuje např. na lékařských fakultách