odborný asistent

vědecký či výzkumný a současně pedagogický pracovník; může absolvovat habilitační řízení a stát se docentem