obor

specializace studia, jedná se o užší členění než studijní program – studijní program může být dále členěn na obory, přičemž pro daný obor je stanoven příslušný studijní plán a obsah státní závěrečné zkoušky