obhajoba

prezentace závěrečné práce před komisí, student představí cíle, metody a závěry jeho práce a odpovídá na položené otázky