obecné studijní předpoklady

znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí vysokoškolského studia. Testy OSP Scio jsou součástí přijímacího řízení na některé fakulty.

Vyzkoušejte si test obecných studijních předpokladů zdarma online: