nultý ročník

roční placená příprava na příjímací zkoušky organizovaná vysokou školou či vzdělávací agenturou pro studenty, kteří neuspěli v přijímacím řízení