NSZ

Národní srovnávací zkoušky; porovnávají úroveň středoškolských studentů a slouží jako přijímací zkoušky na některé fakulty. Testují obecné studijní předpoklady i znalosti z jednotlivých předmětů.