nenavazující magisterské studium

magisterské studium nenavazující na bakalářské, trvá 5 – 6 let v závislosti na typu školy