navazující magisterské studium

magisterské studium navazující na bakalářské, trvá 1,5 – 3 roky v závislosti na typu školy