Multiple-choice

otázka, na kterou se odpovídá výběrem z navržených odpovědí