mezifakultní studium

studium probíhající na více fakultách