menza

  1. vysokoškolská jídelna
  2. nevýdělečná apolitická organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi