malý doktorát

akademický titul uváděný před jménem, který neoznačuje absolventa doktorského studia, ale stojí na úrovni magisterských studijních programů (PhDr., JUDr., MUDr., RNDr. atp.), je získán v rámci rigorózního řízení