magistr

akademický titul uváděný před jménem ve zkratce Mgr. udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského studijního programu