magistr umění

akademický titul uváděný před jménem ve zkratce MgA. udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského studijního programu v oblasti umění