létající profesor

profesor, který formálně zaštiťuje několik programů na různých školách, ale fakticky na nich nepůsobí